Zakaz noszenia broni i przemieszczania w stanie rozładowanym

Informujemy że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 roku wprowadza się czasowy zakaz noszenia i przemieszczania się z bronią rozładowaną:

  • na terenie miasta Warszawy od 4 lipca 2016 do 10 lipca 2016
  • na obszarze województwa śląskiego i małopolskiego od 20 lipca 2016 do 1 sierpnia 2016.

Zakaz dotyczy broni wszelkiego rodzaju w tym palnej myśliwskiej.

Dodaj komentarz