Ocena trofeów – 18 marca 2017, 9:00-13:30

Zarząd KŁ ŁOŚ informuje wszystkich członków Koła o terminie oceny prawidłowości odstrzału byków jeleni i danieli, która przeprowadzona będzie w Siedzibie ZO PZŁ  w Siemianowicach Śląskich dnia 18 marca 2017r. w godzinach od 9.00 – 13.30

Dodaj komentarz