Łowisko

DSC_0006Zajmowany przez koło łowieckie obszar mieści się w granicach wytyczonych drogą, która łączy miejscowości Rudziniec, Rudno, Bojszów, Rachowice, Sierakowice, Goszyce. W środku obwodu znajduje się wieś Łącza.

Powierzchnia obwodu wynosi 4680 ha, w tym udział lasów stanowi 3035ha. Otaczające obwód pola, nieużytki, drogi, tereny zurbanizowane stanowią powierzchnię1645 ha.

Znajdujące się na terenie obwodu wody stojące dostępne, to stawy w Sierakowicach i w Bojszowie oraz zbiorniki ppoż. w Goszycach, Łączy, Rachowicach. Istotnym ciekiem wodnym jest rzeczka „Przykopa” z dopływami i rowami melioracyjnymi.

DSC_0002_maleW rejonie rachowickim znajduje się kapliczka poświęcona św. Hubertowi, a charakterystycznym punktem obwodu jest pamiątkowy kamień na rozstaju dróg w Łączy, z tablicami, które zawierają inskrypcje poświęcone członkom KŁ ŁOŚ.

Najliczniej na dzień dzisiejszy występują: jeleń, daniel, sarna, dzik, lis. W mniejszych ilościach występują: zając, jenot, kuna leśna, piżmak. Łowisko nasze należy do jednych z najzasobniejszych, jeżeli chodzi o zwierzynę grubą. Zasobność łowiska, doskonała ostoja zwierzyny i bogata baza pokarmowa na uprawach rolnych sprzyjały przyrostowi zwierzyny grubej. W optymalnym okresie pozyskiwano do 350 szt. zwierzyny grubej w jednym sezonie łowieckim. W 1975 r. 19 września padł pierwszy medalowy byk. Wcześniej trafiały się medalowe odyńce. Najrzadszym i jedynym medalowym trofeum wilka jest okaz strzelony w 1991 roku na złoty medal.

DSC_0012_maleLatem 1992 r. dotknęła nas ogromna tragedia. Spłonęły lasy o pow. 9600 ha głównie w Nadleśnictwach: Rudy Raciborskie, Rudziniec i Kędzierzyn-Koźle. W naszym łowisku spłonęło 1880 ha co stanowiło 62% powierzchni leśnej obwodu.

 

 

 

 

Koło administruje obwodem 124, przedstawionym na poniższej mapie:

Alt tekst

Mapa łowiska

 

Brak możliwości komentowania