Historia

LOGO

 

Ważniejsze wydarzenia w życiu koła:

 

  • powstanie KŁ ŁOŚ Gliwice (1963)
  • obchody 15-lecia koła (1978)
  • udział w organizacji „Klubu Myśliwskiego” (1981)
  • wielki pożar – spłonęło 65% obwodu (1992)
  • obchody 30-lecia koła – ustanowienie dwustopniowej odznaki koła (1993)
  • ufundowanie sztandaru koła (1996)
  • odznaczenie koła złotym Medalem Zasługi Łowieckiej i złotym medalem Zasłużony dla Łowiectwa Województwa Katowickiego (1998)
  • obchody 40-lecia koła, powstanie pamiątkowego kamienia (2003)

 

W siedzibie Powiatowej Rady Narodowej w Gliwicach 12 lipca 1963 roku zebrała się grupa 18 kolegów z zamiarem powołania koła łowieckiego. Przyjęto propozycję łowczego powiatowego o nadaniu kołu nazwy „ŁOŚ”. Zebrani jednomyślnie przyjęli statut i złożyli pod nim podpisy. Na tym zebraniu dokonano wyboru władz koła: Prezes – W. Kłyk, Łowczy – M. Lipiński, Sekretarz – R. Sukiennik, Skarbnik – J. Hubner. Przewodniczącym KR został J. Suchoń.

Inauguracyjne polowanie miało miejsce we wrześniu 1964 r. w Rudzińcu. Na zbiórce stawili się wszyscy członkowie Koła oraz zaproszeni leśniczowie. Padły 2 dziki.

 

Pierwszym zadaniem gospodarczym w łowisku, jakie zaplanowali sobie koledzy było wybudowanie woliery dla bażantów. Zakupiono 30 szt. bażantów i po ich odchowaniu wypuszczono do łowiska. Wynik tych zasiedleń był skromny, jedynie część ptaków osiągnęła wiek dojrzały i dała przyrost. Z początkiem lat 70-tych przystąpiono do zagospodarowania łowiska w oparciu o szczegółowy plan, który zakładał podział obwodu na cztery rejony gospodarcze. W każdym z nich został wybudowany paśnik-magazyn oraz 4 do 6 paśników mniejszych zaopatrzonych w lizawki. W każdym z rejonów zlokalizowano i wybudowano 20 do 25 ambon i drabin myśliwskich. W ostatnich latach trwa introdukcja daniela dla wzbogacenia krwi i poprawy poroża. Pozyskiwane są fundusze obce na ten cel. Co roku Zarząd zasila nasze łowisko wpuszczając bażanta. Z satysfakcją możemy powiedzieć, że w najtrudniejszym okresie saldo Koła było zawsze dodatnie. Doprowadziła do tego zasada: Myśliwy, członek Koła „ŁOŚ”, nie może wynosić korzyści z polowania, a musi do niego dokładać poprzez swoją pracę w łowisku i finanse.

 

Pierwszą naszą imprezą myśliwską była uroczystość jubileuszowa z okazji 15-lecia założenia Koła. Zaproszono na nią gości z władz PZŁ, przedstawicieli Nadleśnictwa i Urzędów Gmin. Przy wspólnej kolacji wręczono gościom i członkom Koła pamiątkowe medale i dyplomy. Zaprezentowano dorobek Koła na przygotowanej wystawie trofeów. Całej imprezie towarzyszyli uczniowie z TL w Brynku, prezentując sygnały łowieckie. Koło nasze poprzez swoich członków było współorganizatorem wielu wystaw łowieckich. Do ważniejszych należały: Wojewódzka Wystawa „Dorobku Łowieckiego” w Gliwicach w 1983 roku z okazji 60-lecia PZŁ, oraz Łowiecka Wystawa Regionalna Pszczyna w 1993 roku z okazji 70-lecia PZŁ.

 

Nasze koło zostało uhonorowane Medalem Św. Huberta nr 306/koł/03 oraz Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej w 1996 r. Członkowie koła „ŁOŚ” wyróżnieni medalami: Medal św. Huberta – Tadeusz Wajda; Złoty Medal Zasługi Łowieckiej – Tadeusz Wajda, Edmund Bełdowicz, Alfred Knosala; Złom: Tadeusz Wajda, Alfred Knosala.

kapliczka

Brak możliwości komentowania